Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia 2021 đợt 1, đợt 2 đầy đủ đáp án

Cùng với Ngữ Văn và tiếng Anh, Toán là một trong ba môn học quan trọng nhất mà mọi sĩ tử lớp 12 đều phải trải qua trong kỳ thi tốt nghiệp hay còn gọi là thi THPT Quốc Gia. Đây là môn học khó, vừa đòi khỏi khả năng tư duy vừa yêu cầu sự chăm chỉ để làm thật nhuần nhuyễn các dạng bài tập. Trong thời gian 90 phút, các em phải hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm. Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị thật tốt hành trang cho kỳ thi quan trọng sắp tới, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia 2021 trong đợt 1 và một số mã đề trong đợt 2. Hy vọng đây sẽ là tài liệu quý giá và bổ ích đối với các em!

Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia 2021 đợt 1

Mã đề 101

1. A 2. C 3. B 4. D 5. D 6. A 7. D 8. D 9. A 10. C
11. A 12. A 13. C 14. A 15. C 16. B 17. C 18. A 19. B 20. A
21. B 22. D 23. B 24. A 25. B 26. C 27. B 28. B 29. B 30. A
31. C 32. D 33. B 34. B 35. A 36. C 37. A 38. A 39. 40. B
41. D 42.  D 43. B 44. D 45. 46. 47. 48. D 49. D 50. A

Tham khảo: https://luyenthidaminh.vn/dap-an-de-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan/

Mã đề 102

1. C 2. D 3. D 4. D 5. A 6. A 7. C 8. C 9. C 10. A
11. B 12. D 13. A 14. B 15. D 16. D 17. B 18. D 19. C 20. C
21. D 22. D 23. C 24. D 25. C 26. A 27. D 28. B 29. B 30. B
31. A 32. C 33. C 34. B 35. B 36. C 37. B 38. B 39. C 40. A
41. B 42. B 43. A 44. C 45. A 46. A 47. A 48. B 49. B 50. C

Mã đề 103

1. B 2. C 3. C 4. D 5. C 6. C 7. B 8. A 9. B 10. C
11. D 12. A 13. C 14. A 15. B 16. C 17. B 18. D 19. C 20. D
21. C 22. A 23. A 24. B 25. C 26. A 27. D 28. A 29. B 30. A
31. A 32. D 33. D 34. B 35. B 36. A 37. B 38. A 39. D 40. D
41. B 42. D 43. B 44. A 45. D 46. A 47. D 48. B 49. D 50. A

Mã đề 104

1. B 2. C 3. D 4. C 5. C 6. D 7. C 8. B 9. B 10. B
11. C 12. C 13. B 14. C 15. C 16. C 17. A 18. B 19. A 20. D
21. D 22. B 23. A 24. A 25. C 26. A 27. B 28. B 29. A 30. D
31. A 32. D 33. B 34. A 35. A 36. D 37. B 38. A 39. B 40. B
41. A 42. B 43. D 44. B 45. D 46. B 47. B 48. B 49. A 50. D

Mã đề 105

1. A 2. B 3. B 4. D 5. D 6. B 7. D 8. C 9. C 10. B
11. C 12. B 13. A 14. C 15. B 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
21. A 22. D 23. A 24. A 25. D 26. D 27. C 28. B 29. D 30. B
31. D 32. C 33. C 34. B 35. A 36. A 37. C 38. C 39. D 40. D
41. D 42. C 43. A 44. C 45. C 46. B 47. C 48. A 49. A 50. D

Mã đề 106

1. C 2. B 3. D 4. D 5. C 6. A 7. B 8. B 9. C 10. C
11. D 12. B 13. D 14. D 15. A 16. C 17. C 18. C 19. A 20. C
21. B 22. B 23. C 24. B 25. D 26. D 27. B 28. A 29. A 30. C
31. C 32. B 33. D 34. D 35. C 36. B 37. A 38. A 39. B 40. B
41. A 42. B 43. B 44. D 45. B 46. A 47. B 48. A 49. A 50. D

Mã đề 107

1. A 2. C 3. C 4. A 5. D 6. B 7. C 8. D 9. C 10. C
11. D 12. D 13. B 14. B 15. D 16. B 17. C 18. B 19. C 20. A
21. C 22. D 23. C 24. A 25. D 26. B 27. D 28. A 29. B 30. C
31. C 32. D 33. C 34. C 35. D 36. D 37. D 38. A 39. A 40. B
41. C 42. B 43. A 44. A 45. B 46. C 47. D 48. A 49. A 50. B

Mã đề 108

1. C 2. C 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. B 9. C 10. C
11. D 12. A 13. B 14. A 15. B 16. D 17. D 18. D 19. B 20. A
21. B 22. B 23. A 24. D 25. A 26. B 27. A 28. A 29. B 30. A
31. A 32. D 33. B 34. A 35. B 36. D 37. A 38. D 39. B 40. D
41. C 42. B 43. D 44. A 45. D 46. B 47. A 48. D 49. B 50. D

Mã đề 109

1.A 2.A 3. D 4.A 5.A 6.C 7.B 8.C 9.B 10.B
11.B 12.C 13.B 14.A 15. 16.A 17.B 18.A 19.B 20.
21.B 22.C 23.C 24.D 25. 26.C 27.D 28.A 29.B 30.
31. A 32. D 33. C 34. D 35. A 36. C 37. D 38. C 39. D 40. D
41. C 42. D 43. A 44. A 45. C 46. C 47. B 48. A 49. A 50. C

Mã đề 110

1. A 2. A 3. A 4. D 5. D 6. B 7. A 8. A 9. C 10. D
11. D 12. C 13. C 14. B 15. B 16. C 17. B 18. B 19. A 20. A
21. B 22. B 23. A 24. B 25. B 26. A 27. B 28. C 29. D 30. C
31. B 32. D 33. A 34. D 35. C 36. D 37. C 38. A 39. C 40. A
41. D 42. D 43. C 44. C 45. D 46. D 47. C 48. D 49. C 50. A

Mã đề 111

1. A 2. B 3. C 4. C 5. D 6. D 7. C 8. C 9. D 10. D
11. D 12. B 13. B 14. B 15. C 16. D 17. A 18. C 19. C 20. D
21. C 22. B 23. A 24. C 25. D 26. A 27. B 28. C 29. B 30. D
31. A 32. C 33. B 34. D 35. D 36. D 37. B 38. D 39. C 40. B
41. D 42. C 43. B 44. B 45. C 46. B 47. D 48. B 49. C 50. C

Mã đề 112

1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C 8. A 9. B 10. B
11. D 12. C 13. A 14. D 15. B 16. B 17. C 18. A 19. C 20. C
21. D 22. B 23. C 24. D 25. B 26. D 27. D 28. A 29. D 30. A
31. C 32. D 33. A 34. C 35. D 36. B 37. A 38. B 39. D 40. B
41. C 42. C 43. C 44. A 45. A 46. B 47. C 48. D 49. B 50. A

Mã đề 113

1. D 2. B 3. B 4. A 5. B 6. C 7. D 8. D 9. B 10. A
11. A 12. B 13. C 14. D 15. A 16. D 17. C 18. A 19. B 20. B
21. A 22. B 23. C 24. A 25. A 26. B 27. C 28. C 29. C 30. A
31. A 32. C 33. C 34. A 35. C 36. C 37. C 38. B 39. B 40. B
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46. B 47. C 48. B 49. A 50. B

Mã đề 114

1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. D 7. B 8. D 9. B 10. B
11. C 12. D 13. B 14. A 15. D 16. D 17. C 18. B 19. D 20. C
21. A 22. A 23. D 24. A 25. A 26. B 27. D 28. B 29. B 30. A
31. D 32. A 33. B 34. D 35. D 36. A 37. A 38. D 39. D 40. A
41. A 42. A 43. B 44. A 45. B 46. B 47. D 48. B 49. B 50. A

Mã đề 115

1. A 2. C 3. A 4. D 5. D 6. D 7. A 8. A 9. D 10. B
11. A 12. A 13. D 14. C 15. B 16. C 17. A 18. A 19. A 20. B
21. B 22. B 23. C 24. B 25. A 26. A 27. B 28. B 29. A 30. C
31. C 32. B 33. C 34. C 35. B 36. B 37. A 38. C 39. A 40. B
41. B 42. C 43. C 44. A 45. C 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

Mã đề 116

1. B 2. A 3. C 4. D 5. C 6. C 7. A 8. A 9. C 10. D
11. B 12. B 13. A 14. B 15. B 16. D 17. C 18. C 19. A 20. C
21. D 22. D 23. C 24. D 25. C 26. D 27. C 28. D 29. A 30. C
31. C 32. C 33. A 34. A 35. A 36. C 37. D 38. C 39. A 40. A
41. D 42. A 43. D 44. A 45. D 46. D 47. C 48. A 49. A 50. D

Mã đề 117

1. D 2. C 3. B 4. B 5. A 6. D 7. C 8. A 9. B 10. C
11. A 12. A 13. A 14. C 15. B 16. A 17. C 18. C 19. D 20. A
21. B 22. A 23. C 24. D 25. C 26. D 27. C 28. A 29. D 30. C
31. D 32. A 33. A 34. C 35. D 36. D 37. C 38. C 39. D 40. D
41. A 42. C 43. D 44. D 45. A 46. D 47. B 48. D 49. D 50. A

Mã đề 118

1. C 2. A 3. D 4. C 5. C 6. D 7. A 8. A 9. B 10. A
11. A 12. D 13. B 14. D 15. C 16. B 17. B 18. A 19. C 20. C
21. D 22. B 23. D 24. A 25. B 26. C 27. B 28. A 29. B 30. C
31. B 32. B 33. A 34. D 35. A 36. C 37. A 38. B 39. A 40. D
41. D 42. D 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. B 49. B 50. C

Mã đề 119

1. D 2. C 3. C 4. D 5. D 6. C 7. A 8. C 9. B 10. B
11. B 12. A 13. D 14. C 15. C 16. A 17. B 18. D 19. A 20. D
21. D 22. B 23. B 24. B 25. C 26. A 27. D 28. A 29. C 30. C
31. B 32. B 33. D 34. C 35. A 36. B 37. A 38. D 39. A 40. B
41. C 42. D 43. D 44. B 45. C 46. A 47. D 48. B 49. A 50. B

Mã đề 120

1. B 2. A 3. A 4. B 5. D 6. B 7. A 8. A 9. D 10. D
11. B 12. B 13. A 14. A 15. D 16. D 17. C 18. C 19. D 20. D
21. C 22. C 23. D 24. C 25. A 26. D 27. B 28. D 29. A 30. A
31. B 32. D 33. D 34. C 35. C 36. D 37. B 38. C 39. A 40. B
41. C 42. B 43. C 44. A 45. C 46. D 47. B 48. A 49. C 50. C

Mã đề 121

1. A 2. D 3. A 4. A 5. C 6. D 7. C 8. C 9. A 10. C
11. B 12. C 13. B 14. D 15. D 16. D 17. B 18. D 19. A 20. B
21. C 22. B 23. C 24. C 25. B 26. D 27. B 28. D 29. A 30. D
31. C 32. D 33. C 34. D 35. A 36. D 37. C 38. B 39. B 40. A
41. A 42. C 43. A 44. B 45. B 46. A 47. A 48. D 49. B 50. A

Mã đề 122

1. A 2. A 3. C 4. A 5. C 6. C 7. B 8. D 9. C 10. D
11. D 12. C 13. B 14. A 15. B 16. A 17. C 18. B 19. B 20. D
21. B 22. B 23. D 24. D 25. C 26. C 27. D 28. B 29. D 30. B
31. D 32. D 33. B 34. C 35. B 36. B 37. C 38. D 39. D 40. C
41. B 42. D 43. B 44. B 45. C 46. D 47. B 48. C 49. D 50. D

Mã đề 123

1. B 2. A 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. B 9. A 10. C
11. B 12. A 13. C 14. B 15. B 16. C 17. D 18. C 19. D 20. A
21. B 22. A 23. B 24. A 25. D 26. B 27. D 28. A 29. A 30. C
31. D 32. A 33. C 34. D 35. C 36. D 37. B 38. C 39. D 40. C
41. D 42. A 43. A 44. D 45. C 46. A 47. B 48. D 49. C 50. D

Mã đề 124

1. C 2. D 3. A 4. C 5. B 6. D 7. B 8. A 9. C 10. B
11. B 12. D 13. A 14. A 15. B 16. C 17. C 18. B 19. B 20. D
21. D 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. B 28. C 29. B 30. A
31. A 32. B 33. C 34. B 35. C 36. D 37. C 38. C 39. A 40. A
41. A 42. D 43. A 44. D 45. B 46. D 47. B 48. A 49. D 50. A

Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia 2021 đợt 2

Như các em đã biết, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt trong đời sống thường ngày, từ kinh tế, xã hội, y tế, du lịch. Và giáo dục cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì thế, khác với mọi năm, kỳ thi THPT Quốc Gia 2021 phải tổ chức 2 đợt. Cụ thể, kỳ thi đợt 1 diễn ra từ ngày 6-9/7/2021 với hai ngày thi chính là ngày 7 (sáng thi Ngữ Văn, chiều thi Toán) và 8/7/2021 (sáng thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, chiều thi Ngoại ngữ).

Đối với những thí sinh là người bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 nên chưa được tham gia kỳ thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1, thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành bài thi đợt 1 vì các lý do khác hoặc với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19, đã làm đơn xin dự thi sẽ được thi vào đợt 2. Chính vì thế mà có đến hai đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia 2021 dành cho hai đợt thi khác nhau. Dưới đây là đáp án để các em tham khảo sau khi tự mình thử sức với đề thi.

Mã đề 101

1.C 2.D 3.A 4.A 5. D 6.A 7.B 8.A 9.B 10.B
11.D 12.B 13.C 14.B 15.A 16.D 17.B 18.B 19.C 20.C
21.D 22.D 23.A 24.A 25.B 26.B 27.C 28.B 29.C 30.D
31.C 32.C 33.D 34.D 35.A 36.B 37.D 38.D 39.A 40.C
41.C 42.B 43.D 44.B 45.A 46.B 47.C 48.D 49.A 50.C

Mã đề 102

1.C 2.D 3.D 4.D 5.A 6.A 7.C 8.C 9.C 10.A
11.B 12.D 13.A 14.B 15.D 16.D 17.B 18.D 19.C 20.C
21.D 22.D 23.C 24.D 25.C 26.A 27.D 28.B 29.B 30.B
31.A 32.C 33. C 34. B 35. B 36. D 37. D 38. C 39. A 40. B
41. C 42. C 43. A 44. C 45. D 46. C 47. D 48. B 49. D 50. B

>>Xem thêm:

Mã đề 105

1.A 2.C 3.A 4.D .5.D 6.D 7.A 8.A 9.D 10.B
11.A 12.A 13.D 14.C 15.B 16.C 17.A 18.A 19.A 20.B
21.D 22.B 23.C 24.B 25.A 26.A 27.B 28.B 29.A 30.C
31.C 32.B 33.C 34.C 35.B 36.B 37.A 38.C 39.A 40.D
41.B 42.C 43.C 44.A 45.C 46.C 47.B 48.A 49.C 50.C

Mã đề 106

1.C 2.A 3.C 4.A 5.C 6.D 7.C 8.C 9.B 10.D
11.B 12.D 13.C 14.D 15.A 16.D 17.A 18.D 19.D 20.C
21.B 22.C 23.B 24.A 25.B 26.C 27.A 28.A 29.B 30.C
31.C 32.D 33.A 34.A 35.B 36.D 37.B 38.A 39.A 40.C
41. 42.C 43.A 44.B 45.D 46. 47.B 48.C 49.D 50.B

Mã đề 110

1.A 2.A 3.D 4.B 5.A 6.C 7.B 8.C 9.A 10.B
11.A 12.C 13.C 14.B 15.A 16.D 17.C 18.B 19.A 20.A
21.B 22.A 23.A 24.B 25.D 26.D 27.A 28.D 29.A 30.C
31.B 32.D 33.D 34.C 35.B 36.C 37.B 38.C 39.B 40.D
41.D 42.C 43.B 44.D 45. 46. 47.B 48.D 49.C 50.C

Mã đề 112

1.D 2.A 3.D 4.D 5.A 6.A 7.C 8.D 9.C 10.B
11.C 12.C 13.D 14.D 15.B 16.B 17.B 18.D 19.B 20.D
21.B 22.B 23.A 24.A 25.A 26.C 27.B 28.C 29.A 30.A
31.C 32.B 33.D 34.C 35.D 36.C 37.D 38.D 39.D 40.C
41.B 42.C 43.A 44.C 45.A 46.C 47.B 48.C 49.D 50.B

Mã đề 117

1.D 2.A 3.D 4.A 5.A 6.B 7.D 8.C 9.D 10.D
11.B 12.B 13.B 14.A 15.D 16.B 17.C 18.A 19.B 20.D
21.D 22.A 23.B 24.C 25.C 26.D 27.D 28.A 29.C 30.B
31.B 32.A 33.B 34.D 35.C 36.A 37.C 38.C 39. 40.
41. C 42.D 43.A 44.A 45.A 46.D 47.D 48.A 49.C 50.C

Mã đề 120

1.A 2.D 3.A 4.C 5.A 6.D 7.B 8.A 9.B 10.C
11.C 12.C 13.B 14.C 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.B 23.C 24.A 25.A 26.D 27.D 28.C 29.A 30.B
31.B 32.D 33.D 34.D 35.B 36.C 37.C 38.D 39.B 40.B
41.C 42.C 43.B 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.D 50.B

Mã đề 123

.D 2.C 3.A 4.C 5.A 6.C 7.D 8.B 9.A 10.B
11.D 12.C 13.C 14.B 15.A 16.D 17.A 18.B 19.A 20.D
21.B 22.C 23.B 24.D 25.A 26.D 27.A 28.C 29.B 30.B
31.B 32.D 33.B 34.D 35.B 36.D 37.C 38.D 39.D 40.D
41.DD 42.D 43.A 44.A 45.A 46.D 47.C 48.C 49.D 50.A

Thành công trong chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thành công. Nếu chăm chỉ luyện tập thật nhuần nhuyễn các dạng bài toán khác nhau và tìm nhiều nguồn tài liệu chính thống điển hình như đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, chắc chắn các em sẽ đạt được điểm số thật cao trong kỳ thi sắp tới. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình nhé. Chúc các em sớm trở thành tân sinh viên của chính ngôi trường đại học ước mơ của mình!

Share This Post