Bộ đề thi Sử THPT Quốc Gia 2021 có đáp án chính xác chi tiết, đầy đủ

Kỳ thi THPT Quốc Gia luôn là một cột mốc đáng nhớ trong đời của mỗi người học sinh. Đây không chỉ là thời điểm đánh dấu kết thúc 12 năm học mà còn là một trong những cánh cửa quan trọng quyết định đến tương lai sau này. Chính vì thế, những sĩ tử luôn dốc hết sức để thu nạp nhiều kiến thức đồng thời rèn luyện thật nhiều để đạt được số điểm cao nhất. Bên dưới là tuyển tập đề thi Sử THPT Quốc Gia 2021 kèm theo lời giải và đáp án chi tiết.

Đề thi Sử THPT Quốc gia 2021 mã đề 307

Câu 1: Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là

A. Mặt trận Dân chủ Đông Dương 

B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

C. Việt Nam Quang phục hội

D. Trung đội Cứu quốc quân II

Câu 2: Trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào cách mạng thế giới là

A Anh

B Brunay

C Liên Xô

D. Mỹ

 

Tham khảo: https://luyenthidaminh.vn/de-va-dap-an-mon-lich-su-816/

Câu 3: Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là

A cả nước độc lập, thống nhất.

B cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

C đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền

D miền Nam được hoàn toàn giải phóng

Câu 4: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp

A chỉ phát triển công nghiệp hóa chất

B đầu tư nhiều vốn vào nông nghiệp

C tập trung vào công nghiệp luyện kim

D chỉ phát triển công nghiệp cơ khí.

Câu 5: Trong giai đoạn 1969-1973, Mỹ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?

A Tăng cường lực lượng quân đội Sài Gòn

B Vận động các nước Đông Âu tham gia

C Lôi kéo tất cả các nước châu Phi tham chiến

D Lôi kéo tất cả các nước châu Á lam chiến

Câu 6: Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là

A Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời

B. Inđônêxia tuyên bố độc lập

C Liên minh châu Âu (EU) được thành lập

D Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời

Câu 7: Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây

A. Bảo vệ biên giới Tây Nam.

B Xây dựng Quỹ độc lập.

C Xây dựng Hội Liên Việt.

D Bầu Quốc hội khóa I

Câu 8: Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mỹ đã

A tăng thêm lực lượng cố vấn quân sự.

B thực hiện kế hoạch quân sự Bôlae

C đề ra kế hoạch Đà Lạt để Tátxinhi.

D thực hiện kế hoạch quân sự Rơve

Câu 9: Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?

A Thực dân Pháp bị thiệt hại nặng nề

B Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương

C Quân Trung Hoa Dân quốc tiến vào Việt Nam

D Quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương

Câu 10: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?

A Tây Âu

B Bắc Triều Tiên

C Tây Đức

D Tây Béclin

Câu 11: Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào công nhân quốc tế?

A. Italia

B Nhật Bản.

C Mĩ

D Đức

Câu 12: Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945-1946 là

A thành lập cơ quan chuyên trách chống giặc dốt

B đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực

C cải cách và mở cửa nền kinh tế.

D mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại.

Câu 13: Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là

A. phát động tiến công và nổi dậy.

 B xây dựng căn cứ địa ở Cao Bằng

C phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc

D. xuất bản báo Thanh niên. 

Câu 14: Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

A. Phổ cập giáo dục trung học.

B Mở rộng diện tích trồng lúa

C Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ.

D Tiến hành khai thác mỏ than

 Câu 15: Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kỳ Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

A Hệ thống Vécxai-Oasinhton được thiết lập

B Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

C Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

D Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Du

Câu 16: Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật diễn ra từ những năm 80 của thế kỉ XX?

A Mĩ thiết lập trật tự đơn cực

B Trật tự đa cực được thiết lập

C Những đòi hỏi của sản xuất

D Trật tự hại cực Ianta sụp đổ

Câu 17: Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập trong nửa sau thế kỉ XX là

A Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) 

B Ngân hàng Thế giới (WB)

C Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

D Đại hội dân tộc Phi (ANC)

Câu 18: Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1275) đã chủ trương nào sau đây

A Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

B Xóa bỏ cơ chế quản lĩ kinh tế tập trung

C Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

D Sớm bổ cơ chế quản lả kinh tế bao cấp.

Câu 19: Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi

A khởi nghĩa Yên Bái hoàn toàn thất bại

B Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập

C Việt Nam Quốc dân đáng hoàn toàn tan rã.

D triều Nguyễn ki với Pháp bán Hiệp ước Hắc-măng.

Câu : Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi Bánh được độc lập là

A Nhật Bản.

B. Trung Quốc

C Ấn Độ.

D Libi

Câu 21: Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã

A xây dựng bộ đội địa phương

B đấu tranh đòi các quyền dân sinh

C thành lập bộ đội chủ lực

D phát triển dân quân du kích

Câu 22: Về chính trị, trong những năm 1951-1993, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nhà sau đây?

A Chiến dịch giải phóng Huế-Đà Nẵng

B. Quân giải phóng miền Nam ra đời.

C Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

D Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh-Liên Việt

Câu 23: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1932

A Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện

B Liên hợp quốc được thành lập

C Nước Nga Xô viết được thành lập.

D Hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật được kí kết

Câu 24: Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam

A có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới

B phổ biến trong tình trạng lạc hậu

C phát triển cân đối giữa các vùng, miền

D phát triển vượt trội so với kinh tế Pháp

Câu 25: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A Sự trưởng thành của ý thức dân tộc

B Nhận được viện trợ của tất cả các nước châu Âu.

C Nhận được viện trợ của các nước Đông Dương

D. Có sự viện trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh

Câu 26: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945?

A Quân Đồng minh chiến thắng phe phát xít.

B. Nước Cộng hòa Ấn Độ được thành lập

C. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo

D Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời

Câu 27: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

A Tận dụng được nguyên liệu từ các thuộc địa

B. Tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.

C Áp dụng hiệu quả các thành tựu khoa học-kĩ thuật

D. Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá

Câu 28: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam? 

A Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn

B Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn

C Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân

D Mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Câu 29: Nội dung nào sau đây phản ánh không về trận chiến Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam?

A làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương

B Đánh thắng chiến lược Chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ

C. Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp

D. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp

Câu 30: Thắng lợi của phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam đã

A. làm thất bại cuộc tiến công của quân Pháp lên Việt Bắc

B giáng đòn nặng nền vào chính sách thực dân mới của Mỹ

C buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài ở Đông Dương

D đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi hoàn toàn

Câu 31: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương?

A hạn chế tối đa nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân Pháp

B xóa bỏ phương thức sản xuất cũ để xác lập quan hệ sản xuất mới

C tập trung đầu tư vào những vùng kinh tế có tính chất hiện đại

D không đầu tư vốn vào các ngành kinh tế có tính chất hiện đại

Câu 32: Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam là phong trào cách mạng vì một trong những lý do nào sau đây?

A Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương

B Bước đầu thành lập các hội Cứu quốc ở một số địa phương

C Là một bước thắng lợi để tiến lên hoàn thành giải phóng dân tộc

D Có sự kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang

Câu 33: Nội dung nào sau đây là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

A Kết hợp tư tưởng của giai cấp công nhân với phong trào yêu nước

B Xây dựng lý luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp

C Tập hợp quần chúng thành lập một trận chung toàn Đông Dương 

D Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ngay khi thành lập Đảng.

Câu 34: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9-1945 đến cuối tháng 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại nào sau đây?

A. Chưa nước nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam

B Chỉ có một số nước Đồng minh công khai ủng hộ Việt Nam độc lập

C Mỹ biến Việt Nam thành tâm điểm của cục diện hai cực, hai phe

D Mỹ viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương

Câu 35: Nhận xét nào sau đây là đúng về bản Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp (ngày 6-3-1946)?

A Chuyển Pháp từ vị trí đối tác trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam

B. Là điển hình thành công về vận dụng sách lược phân hóa và cô lập kẻ thủ

C Là sách lược của Việt Nam để tiếp tục kéo dài thời gian hòa hoãn với Pháp

D Công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có quyền dân tộc tự quyết

>> Xem thêm:

Câu 36: Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy

A. mặt trận là một tổ chức liên hiệp luôn có sự thống nhất trong đa dạng

B. mặt trận được xây dựng thành công là nhờ xóa bỏ các mâu thuẫn giai cấp.

C. các thành viên tự nguyện tham gia mặt trận, do nhà nước trực tiếp quản lí.

D. mặt trận là một khối đoàn kết không có mâu thuẫn và đấu tranh nội bộ.

Câu 37: Tính chất dân chủ của các xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một trong những hoạt động nào sau đây?

A Thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân bầu ra

B Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến

C Thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về chính trị cho nhân dân

D Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, đưa công nông lên năm chính quyền

Câu 38: Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?

A Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang để khôi phục nền cộng hòa

B Định hướng một số hoạt động trong phong trào dân tộc, dân chủ

C Vận động quần chủng tham gia một trận dân tộc dân chủ

D. Châm ngòi cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ

Câu 39: Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

A Là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc

B Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tiền tuyến

C Từ khởi nghĩa từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng

D Có hình thức khởi nghĩa giành chính quyền của quần chúng

Câu 40: Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A Giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc

B Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa các lợi ích dân tộc và giai cấp.

C Chỉ phát lệnh tổng khởi nghĩa khi đã có sự giúp đỡ từ bên ngoài

D Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào vấn đề dân tộc.

Đáp án đề thi Sử THPT Quốc gia 2021 mã đề 307:

Trước khi vội xem đáp án, các em hãy thử tưởng tượng rằng mình đang ngồi trong phòng thi thật sự. Trước mắt các em bây giờ là đề thi Sử THPT Quốc Gia năm 2022. Từ đó, các em sẽ làm hết sức mình, vận dụng hết kiến thức và suy luận đã tích lũy trong cả năm học như thể đó là lần cuối cùng làm bài. Sau khi làm xong hãy kiểm tra đáp án xem thử mình đã làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1-C 2-A 3-A 4-C 5-D
6-B 7-A 8-C 9-C 10-D
11-D 12-B 13-B 14-C 15-A
16-A 17-C 18-D 19-A 20-A
21-B 22-D 23-A 24-B 25-B
26-D 27-A 28-C 29-D 30-D
31-A 32-B 33-B 34-C 35-C
36-C 37-B 38-D 39-C 40-A

Hy vọng đề thi Sử THPT Quốc Gia 2021 kèm theo đáp án sẽ tài liệu hữu ích giúp các em ôn luyện, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sắp tới. Hãy nhớ rằng, sự chăm chỉ và nỗ lực ngày hôm nay của các em chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng trong tương lai không xa. Chúc các em sẽ đạt được số điểm thật cao và đậu vào ngôi trường đại học mơ ước!

Share This Post