Đề thi Lý THPT Quốc Gia năm 2021 kèm đáp án 24 mã đề chính xác

Sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kết thúc, cái sĩ tử lớp 12 sẽ chuẩn bị đứng trước một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời: thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia. Đây sẽ là cơ hội để các em thể hiện bản lĩnh, sự bình tĩnh và vốn kiến thức thu nạp được trong suốt 12 đi học của mình. Hơn nữa, một số điểm cao còn mở ra cơ hội giúp các em chạm đến ước mơ, đậu vào ngôi trường đại học đúng ý. Nhằm giúp các em học sinh có nguồn tài liệu phục vụ cho quá trình ôn thi, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp đề thi Lý THPT Quốc Gia năm 2021 cùng với đầy đủ đáp án của 24 mã đề. Mong rằng bài viết này sẽ hữu ích và ý nghĩa đối với các em!

Đề thi Lý THPT Quốc Gia 2021

Đề thi Lý THPT Quốc Gia có 8 mã đề khác nhau được xáo trộn thành 24 mã đề. Mỗi đề gồm có 40 câu và thời gian làm bài là 50 phút.

Mã đề 201

Mã đề 204

Mã đề 207

Đề thi Lý THPT Quốc Gia 2021 mã đề 207 được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội ngay khi kỳ thi kết thúc

Mã đề 208

Như thông lệ mọi năm, nhiều học sinh luôn đánh giá đề thi Vật lý có độ khó cao. Thậm chí, các giáo viên Vật lý cũng nhận định so với đề thi minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, đề thi Lý THPT Quốc Gia chính thức có mức độ khó hơn khoảng 20%, thậm chí là có nhiều câu hỏi bất ngờ để đánh đố thí sinh.

Với đề thi này, trình độ và năng lực của học sính sẽ được phân loại rất rõ. Mặt bằng chung điểm thi dự đoán sẽ khá thấp. Đề thi Lý THPT Quốc gia vừa đủ để thi tốt nghiệp nhưng cũng giúp các trường đại học, cao đẳng tuyên sinh dễ dàng hơn.

Mã đề 209

>> Xem thêm

Mã đề 212

Một số giáo viên dạy Lý tại các trường chuyên cho biết trong đề thi Lý THPT Quốc Gia 2021 có những câu có ý tưởng mới, chưa từng có trong những đề thi thử trước đây. Vì thế, khi đọc đề, học sinh sẽ cảm thấy lạ lẫm, thậm chí là hoang mang, mất tinh thần vì thiếu bình tĩnh. Từ câu 31 trở đi sẽ có sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm học sinh khá – giỏi với nhóm học sinh trung bình.

Mã đề 216

Đề thi Lý THPT Quốc Gia 2021 là một trong 2 đề thi sở hữu ít điểm 10 nhất. Trung bình, mỗi thí sinh đạt 6,72 điểm với 286.847 thí sinh dự thi. Mức điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm. Đề thi được đánh giá khó hơn đề minh họa.

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia 2021

Nhiều thầy cô dự đoán, từ câu 1 đến câu 30, học sinh ở mức độ khá có khả năng giải quyết tốt. Học sinh trung bình có thể gặp đôi chút khó khăn. Từ câu 31 – 36 bắt đầu có nhiều thử thách hơn vì đòi hỏi học sinh tư duy nhiều. Đặc biệt nhất là từ câu 37 – 40 sẽ là câu phân loại mức độ cao. Tuy nhiên, không khó so với đề thi Lý THPT Quốc Gia năm 2020.

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 201

1. D 2. A 3. C 4. B 5. C 6. D 7. B 8. B 9. B 10. C
11. C 12. C 13. D 14. D 15. B 16. B 17. A 18.C 19. A 20. C
21. B 22. D 23. C 24. A 25. A 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D
31. B 32. D 33.D 34. D 35. A 36. D 37. A 38. D 39. C 40. C

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 202

1. D 2. C 3. A 4. B 5. B 6. C 7. B 8. C 9. C 10. B
11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. D 17. D 18. A 19. D 20. D
21. B 22. C 23. D 24. C 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. A
31. D 32. B 33. A 34. D 35. D 36. A 37. C 38. D 39. A 40. B

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 203

1-B 6-A 11-A 16-C 21-D 26-A 31-C 36-C
2-B 7-D 12-B 17-B 22-D 27-A 32-B 37-D
3-C 8-A 13-B 18-C 23-A 28-B 33-D 38-B
4-A 9-D 14-C 19-A 24-D 29-A 34-D 39-D
5-C 10-D 15-C 20-C 25-D 30-B 35-B 40-C

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 204

1-A 6-C 11-C 16-B 21-C 26-D 31-B 36-B
2-A 7-A 12-B 17-C 22-A 27-A 32-D 37-A
3-D 8-D 13-C 18-B 23-A 28-B 33-B 38-D
4-D 9-A 14-C 19-B 24-C 29-C 34-C 39-D
5-C 10-D 15-C 20-A 25-A 30-B 35-D 40-D

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 205

1. B

2. A

3. B

4. C

5.C

6. C

7. B

8. B

9.C

10. D

11. A

12. A

13. B

14. D

15. A

16. D

17. C

18.C

19.D

20.B

21. D

22. A

23. C

24. C

25. D

26. A

27. A

28. D

29. D

30. C

31. A

32. D

33. B

34. C

35. B

36. A

37. C

38. B

39. D

40. D

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 206

1-C 6-C 11-A 16-D 21-D 26-A 31-C 36-B
2-D 7-B 12-B 17-D 22-B 27-B 32-B 37-C
3-D 8-D 13-D 18-B 23-D 28-A 33-A 38-A
4-C 9-A 14-C 19-A 24-A 29-B 34-C 39-B
5-A 10-C 15-C 20-D 25-D 30-C 35-A 40-B

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 207

1. B 2.D 3. D 4. D 5. A 6. A 7. A 8. D 9. A 10. D
11. C 12. B 13. C 14. A 15. B 16. C 17. D 18.C 19. B 20. D
21. A 22. A 23. D 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. C 30. B
31. B 32. A 33. C 34. A 35. C 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 208

1-D 6-D 11-C 16-B 21-C 26-D 31-D 36-B
2-A 7-B 12-B 17-B 22-B 27-B 32-A 37-B
3-D 8-A 13-D 18-D 23-A 28-A 33-D 38-C
4-C 9-C 14-C 19-B 24-B 29-D 34-A 39-A
5-A 10-C 15-C 20-D 25-D 30-A 35-C 40-A

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 209

1.A 2. D 3. B 4. C 5. B 6. A 7.A 8. D 9. C 10. D
11. B 12. D 13. D 14.D 15. C 16. B 17. A 18. B 19. C 20. B
21. D 22. D 23. A 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. A 30. A
31. B 32.A 33. D 34. D 35. D 36. 37. 38. A 39.C 40. B

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 210

1-A 6-D 11-D 16-D 21-A 26-B 31-A 36-C
2- 7-B 12-B 17-B 22-B 27-C 32-C 37-C
3-A 8-D 13- 18-C 23-C 28-D 33-D 38-B
4-C 9-B 14-A 19-D 24-B 29-C 34-B 39-A
5-D 10-A 15-D 20-C 25-C 30-A 35-A 40-A

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 211

1. B 2. C 3. C 4. D 5. C 6. A 7. A 8. D 9. C 10. C
11. B 12. C 13. C 14. D 15. A 16. B 17. D 18. C 19. B 20. D
21. B 22. C 23. A 24. D 25. C 26. A 27. D 28. D 29. B 30. D
31. D 32. A 33. A 34. D 35. B 36. B 37. D 38. B 39. B 40. A

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 212

1-D 6-B 11-A 16-A 21-B 26-A 31-A 36-C
2-B 7-A 12-C 17-D 22-D 27-C 32-C 37-B
3-B 8-A 13-A 18-C 23-A 28-B 33-B 38-C
4-D 9-D 14-C 19-C 24-A 29-A 34-B 39-B
5-D 10-D 15-D 20-B 25-C 30-A 35-B 40-B

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 213

1. C 2. A 3. B 4. D 5. A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. B
11. D 12. C 13.D 14.A 15. D 16. A 17. C 18. A 19. D 20. A
21. C 22. B 23. C 24. A 25. D 26. B 27. B 28. B 29. C 30. D
31.C 32.D 33.B 34.B 35.B 36.B 37.C 38.C 39.D 40.A

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 214

1-C 6-B 11-B 16-D 21-B 26-A 31-B 36-C
2-C 7-C 12-C 17-B 22-C 27-A 32-C 37-C
3-A 8-B 13-A 18-A 23-D 28-A 33-A 38-B
4-D 9-C 14-C 19-B 24-C 29-B 34-C 39-A
5-C 10-D 15-B 20-A 25-B 30-C 35-B 40-A

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 215

1- B 6-C 11-C 16-A 21-A 26-C 31-B 36-D
2-D 7-D 12-C 17-A 22-A 27-C 32-B 37-B
3-D 8-A 13-B 18-C 23-B 28-D 33-A 38-A
4-C 9-B 14-A 19-D 24-B 29-B 34-B 39-D
5-B 10-C 15-C 20-D 25-B 30-C 35-D 40-A

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 216

1. D 2. C 3. B 4.B 5. C 6. C 7. A 8. A 9. A 10.C
11. B 12.D 13. B 14. D 15. 16. B 17.B 18. A 19. A 20. D
21. D 22. A 23. D 24. D 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. A
31.B 32.A 33.B 34.D 35.B 36.C 37.B 38.A 39.D 40.D

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 217

1-D 6-D 11-C 16-D 21-A 26-A 31-D 36-D
2-C 7-A 12-C 17-A 22-B 27-C 32-C 37-C
3-A 8-A 13-B 18-B 23-B 28-D 33-B 38-C
4-A 9-A 14-D 19-D 24-B 29-D 34-C 39-D
5-B 10-B 15-D 20-A 25-C 30-B 35-A 40-B

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 218

1-C 6-D 11-B 16-C 21-C 26-D 31-B 36-A
2-A 7-D 12-D 17-C 22-C 27-D 32-A 37-C
3-C 8-D 13-D 18-A 23-C 28-D 33-D 38-B
4-A 9-A 14-C 19-B 24-B 29-A 34-C 39-A
5-D 10-A 15-B 20-D 25-D 30-A 35-A 40-C

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 219

1-A 6-D 11-B 16-A 21-C 26-D 31-D 36-D
2-D 7-D 12-D 17-B 22-C 27-D 32-C 37-D
3-B 8-A 13-C 18-D 23-C 28-C 33-C 38-C
4-A 9-A 14-A 19-C 24-A 29-D 34-A 39-C
5-A 10-C 15-A 20-A 25-A 30-A 35-D 40-B

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 220

1. D 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. B 8. B 9. D 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. C 16. D 17. C 18. C 19. A 20. D
21. A 22. C 23.C 24. A 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. C
31. C 32. A 33. D 34. A 35. A 36. A 37. C 38. D 39. D 40. A

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 221

1-B 6-C 11-A 16-B 21-B 26-B 31-B 36-D
2-A 7-D 12-A 17-C 22-C 27-B 32-C 37-D
3-C 8-D 13-A 18-D 23-B 28-C 33-B 38-C
4-C 9-D 14-D 19-C 24-D 29-D 34-B 39-B
5-D 10-C 15-C 20-C 25-B 30-C 35-D 40-A

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 222

1-B 6-C 11-C 16-D 21-D 26-B 31-A 36-D
2-A 7-C 12-D 17-C 22-A 27-B 32-A 37-C
3-B 8-A 13-D 18-C 23-B 28-C 33-C 38-B
4-B 9-D 14-D 19-C 24-C 29-C 34-D 39-A
5-A 10-B 15-A 20-A 25-A 30-B 35-D 40-A

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 223

1. B 2. A 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. D
11. D 12. D 13. B 14. B 15. B 16. C 17. C 18. D 19. C 20. B
21. D 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. D 28. B 29. C 30. B
31. B 32. C 33. C 34. B 35. C 36. D 37. C 38. B 39. B 40. D

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc Gia mã đề 224

1-A 6-B 11-B 16-B 21-D 26-B 31-C 36-B
2-D 7-A 12-A 17-C 22-B 27-B 32-A 37-B
3-B 8-D 13-C 18-B 23-A 28-A 33-C 38-A
4-D 9-A 14-C 19-D 24-A 29-C 34-D 39-C
5-C 10-A 15-A 20-A 25-C 30-C 35-C 40-C

Làm thử đề thi các môn trong những năm gần nhất luôn là cách hữu hiệu để các em hiểu rõ barem đề thi thường tập trung ở những chương nào, câu hỏi thường ra ở dạng gì để từ đó có phương pháp ôn tập hiệu quả. Không nên ôn dàn trải hết tất cả mọi kiến thức, điều này vừa làm lãng phí thời gian vừa không lại cho các em số điểm cao nhất. Hơn nữa, các em cũng có thể rèn luyện thêm về kỹ năng tính nhẩm, bấm máy tính, làm đề trắc nghiệm trong đúng thời gian quy định giống như đang thi thực tế.

Trên đây, Tra điểm Quảng Ninh đã giới thiệu đến các em học sinh đề thi Lý THPT Quốc Gia năm 2021 cùng với đầy đủ đáp cả 24 mã đề chính xác. Mời các em tham khảo thêm đề thi THPT Quốc Gia 2021 của các môn học khác như môn Văn, môn tiếng Anh, môn Hóa,… được cập nhật liên tục trên trang web của Tra điểm Quảng Ninh. Tất cả các môn đều có đáp án chính xác và lời giải cụ thể.

Hãy tin rằng, chỉ cần các em dành hết công sức, sự nỗ lực, phương pháp học tập, ghi nhớ kiến thức đúng đắn cộng thêm một chút may mắn, các em sẽ nhận được số điểm cao đúng như mong ước. Tương lai phía trước sẽ phụ thuộc vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia này. Chúc các sĩ tử 12 sớm vượt qua kỳ thi một cách tự tin nhất và đậu vào ngôi trường đại học, cao đẳng ước mơ!

Share This Post